Subvenció Municipal

Donant compliment a la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana.

Al Gremi Artesà d’Artistes Fallers, li ha sigut aprovada una subvenció de 70.000 €, pertanyents al conveni de col·laboració per part de l’Ajuntament de València.

L’objecte d’aquest conveni és mantindre la col·laboració entre l’Ajuntament de València i el Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València, per a sufragar les despeses derivades de les actuacions de la seu gremial, col·laborar en el desenvolupament de l’activitat del Gremi, que consisteix en l’impuls de la creació artística en les Falles i la promoció de la professió de l’Artista Faller.

Despeses subvencionables:

.-Els servicis per a l’agremiat, el manteniment de la seu gremial, les activitats relacionades amb el Museu de l’Artista Faller i amb el Centre de Documentació de la Festa de les Falles.

En concret:

.-Els servicis bàsics d’electricitat, aigua, telèfon, internet, manteniment d’ascensors, extintors, aparells d’aire acondicionat, servicis informàtics, papereria i fotocopiadora, tractaments de neteja, tractaments de plagues i manteniment de l’estructura de la seu gremial i del Museu de l’Artista Faller.

.-Cursos, esdeveniments i exposicions dutes a terme pel Gremi Artesà d’Artistes Fallers.

.-Despeses de lloguer, de suport a les activitats i de manteniment del Centre de Documentació de la Festa de les Falles.

.-Despeses derivades del disseny, maquetació o impressió de publicacions.

.-Servicis comuns de naturalesa assistencial que el Gremi contracta per a les persones agremiades. Assegurances de responsabilitat civil.

Aplicació Pressupostària: BQ5803380048920.

Expedient Contable: ADGASTOS/2024/0000048159.

Import: 70.000 €.

Compartir:

Más noticias

Comunicado familia Mendoza-Naya

El Gremio de Artistas Falleros de Valencia comparte el presente comunicado de la familia Mendoza-Naya: «El pasado 10 de julio, nos dejo nuestro Padre, José